Cómo hacer referencia a los controles de una MasterPage en ASP.NET

Cómo hacer referencia a los controles de una MasterPage en ASP.NET

En este artículo veremos cómo hacer referencia a las propiedades de los controles de una página maestra desde nuestra página web.

Utilizaremos el método FindControl, para buscar y hacer referencia al control de la Página Maestra.

En el ejemplo siguiente se muestra el uso del método FindControl para obtener una referencia a dos controles de la página maestra, un control TextBox y un control Label. Dado que el control TextBox está dentro de un control ContentPlaceHolder, debe obtener primero una referencia a ContentPlaceHolder y, a continuación, utilizar su método FindControl para buscar el control TextBox.

VB

Dim mpContentPlaceHolder As ContentPlaceHolder
  Dim mpTextBox As TextBox
  mpContentPlaceHolder = _
    CType(Master.FindControl("ContentPlaceHolder1"), _
    ContentPlaceHolder)
  If Not mpContentPlaceHolder Is Nothing Then
    mpTextBox = CType(mpContentPlaceHolder. _
      FindControl("TextBox1"), TextBox)
    If Not mpTextBox Is Nothing Then
      mpTextBox.Text = "TextBox found!"
    End If
  End If

  ' Gets a reference to a Label control not in a 
  ' ContentPlaceHolder
  Dim mpLabel As Label
  mpLabel = CType(Master.FindControl("masterPageLabel"), Label)
  If Not mpLabel Is Nothing Then
    Label1.Text = "Master page label = " + mpLabel.Text
  End If

C#

// Gets a reference to a TextBox control inside 
  // a ContentPlaceHolder
  ContentPlaceHolder mpContentPlaceHolder;
  TextBox mpTextBox;
  mpContentPlaceHolder = 
   (ContentPlaceHolder)Master.FindControl("ContentPlaceHolder1");
  if(mpContentPlaceHolder != null)
  {
    mpTextBox = 
      (TextBox) mpContentPlaceHolder.FindControl("TextBox1");
    if(mpTextBox != null)
    {
      mpTextBox.Text = "TextBox found!";
    }
  }
  
  // Gets a reference to a Label control that not in 
  // a ContentPlaceHolder
  Label mpLabel = (Label) Master.FindControl("masterPageLabel");
  if(mpLabel != null)
  {
    Label1.Text = "Master page label = " + mpLabel.Text;
  }

 

Compartir

Comentarios (5)

 • joel peña Responder

  Referencia a objeto no establecida como instancia de un objeto.

  Tuesday, May 26, 2015 1:29 PM
 • Peralta Responder

  Cho tôi h?i ? TPHCM ch? nào di?u tr? sùi mào gà Tuy?t nhiên nh?t ?? tôi ? t?n Bình Thu?n nên cháu k n?m rõ ch? nào th?p d? di tham khám . AloBacsi có kh? nang ch? giúp cháu du?c không ?? tôi xin c?m on AloBacsi m?t s? . (Thanh Nhan Nguyen) AloBacsi tr? l?i: Chào b?n, tru?c dây, sùi mào gà du?c xem là m?t b?nh lí lành tính. nhung mà ngày nay , m?t s? nhà khoa h?c cho r?ng trong các gi? d?, b?nh lý th?y xu hu?ng vuon lên là ác tính, d?n d?n ung thu c? t? cung ho?c c?a quý . d? tu?i m?c b?nh nhi?u nh?t là 20-25. b?nh lý này thu?ng vì 2 nguyên do d?n d?n ra: + do giao hoan mang ngu?i dã và dang mang b?nh . + do v? sinh không làm s?ch s?. + thông qua m?c chung d? v?i ngu?i dang m?c b?nh + vì ngu?n g?c nu?c b?n áp d?ng 0 ?n. lây b?nh lý này b?n có nguy co làm ki?m tra và tr? t?i BV Da Li?u ho?c BV T? Du. Tùy th?i gian n?ng nh? c?a b?nh nam khoa s? hình thành li?u trình ch?a tr? có lí nhu: d?t di?n, ch?m thu?c. b?t bu?c kiên trì ch?a tr? b?nh tình s? phòng tránh kh?i, gi? d? d? lâu s? khó h?n ch? qua b?nh lý s? truy?n nhi?m ti?t m?t s? vùng khác trên s?c kh?e. B?n có nguy co g?i nhi?u b?nh xá sau d? du?c ki?m tra tham khám và d? phòng k?p th?i nhé: BV Da Li?u TPHCM 2 Nguy?n Thông, Phu?ng 6, Qu?n 3, TPHCM ÐT: 08 3930 5995 du?ng dây nóng: 0908 051 200 D?ch v? d?t l?ch h?n khám b?nh lý 0909 100 819 Ð? k truy?n cò m?i d? d? lúc t?i khám t?i BV Da Li?u b?n có kh? nang B? sung thêm bài vi?t sau d? ch? d?ng hon lúc di l?i . >> phác d? xét nghi?m b?nh nguy nguy hi?m t?i BV Da Li?u TPHCM BV T? Du TPHCM 106 C?ng Qu?nh, Phu?ng Ph?m Ngu Lão, Qu?n m?t, TPHCM ÐT: 08 5404 2829 Mong r?ng m?t s? tin t?c ? trên s? giúp ích cho b?n. Thân ái,

  Friday, March 9, 2018 10:51 AM
 • Wortham Responder

  Excellent post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Very useful information particularly the last part :) I care for such information a lot. I was looking for this particular information for a long time. Thank you and good luck.

  Monday, March 12, 2018 4:03 AM
 • Musgrove Responder

  It's not my first time to pay a quick visit this site, i am browsing this website dailly and get pleasant information from here daily.

  Saturday, March 17, 2018 4:49 PM
 • South Responder

  casino games slots casino games slots online casino slot online casino online

  Sunday, March 18, 2018 3:01 AM

Animate deja un comentario!!!

Eres un humano?

Últimos Tweets

Contáctanos

 • Dirección: Plutarco Elias Calles 243, Granjas México, Iztacalco, DF.

 • Teléfono:55-2712-3820 o 55-4164-9484

 • Email: info@developerji.com